Venus

Nom  Venus Radi: 6.052 Km Edat: 4,503E9 anys Distància del sol: 108.200.000 Km Massa: 4,867E24 Kg Població: No hi ha vida humana . Satèl·lit: No en té.   Imatge extreta de: https://www.sciencenews.org/article/what-will-it-take-go-venus

Mercuri

Nom: Mercuri Radi: 2.440 Km Edat: 4,503E9 anys Distància del sol: 57.910.000 km Massa: 3,285E23 Kg Població: No es troba vida humana Satèl·lit: No en té   Imatge extreta de: https://astronomiamrp.wordpress.com/2017/01/26/mercuri/