Terra

Nom: Terra

Radi: 6.371 km

Edat: 4,543E9 anys

Distància del sol :149.600.000 km

Massa: 5,972E24 kg

Població: 7,53 milers de milions.

Satèl·lit: Lluna

 

Imatge extreta de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra