Venus

Nom  Venus

Radi: 6.052 Km

Edat: 4,503E9 anys

Distància del sol: 108.200.000 Km

Massa: 4,867E24 Kg

Població: No hi ha vida humana .

Satèl·lit: No en té.

 

Imatge extreta de: https://www.sciencenews.org/article/what-will-it-take-go-venus